Dichtbevolkte gebieden op aarde worden langzamerhand onleefbaar

In het NRC : Door klimaatverandering verschuiven de grenzen van klimaatzones. Zo veranderen steppen in woestijnen. „Mensen zullen niet acuut doodgaan, maar krijgen het wel significant moeilijker.”

Bron :>>>>>>>

Bosbranden, watertekorten en mislukte oogsten: het zuiden van Europa wordt steeds droger.

Door klimaatverandering verschuiven de grenzen van klimaatzones, zoals het steppeklimaat, het poolklimaat en het woestijnklimaat, dermate snel dat de leefbaarheid voor planten, dieren en mensen in veel regio’s op de proef wordt gesteld.

Dat is waarmee Jan van Poppel zijn artikel in het NRC opent.

Artikel in het NRC >>>

 


De windsystemen op aarde rond de ITCZ. De interactieve versie van dit ITCZ model >>>> 

Comments are closed.