Envisioning Futures in School Geography

Iris Pauw verdedigde op 9 december haar proefschrift Envisioning Futures in School Geography.

Het proefschrift gaat over toekomstgericht Aardrijkskunde onderwijs en de jonge promovenda wil met haar studie bijdragen aan de vraag hoe verbeelding en evaluatie van toekomsten door leerlingen in het aardrijkskundeonderwijs verbeterd kan worden.

Een abstract en een downloadbare volledige versie vind je hier research.vu.nl/en/publication. Een samenvatting in het Nederlands vind je op blz 158 van de pdf [Envisioning Futures in School Geography => Final published version]

Waar gaat het proefschrift over ?
Uit de samenvatting: Aardrijkskundeonderwijs wil leerlingen leren hoe de wereld in elkaar zit. Dit is een belangrijke ambitie, maar niet langer toereikend, gezien de huidige mondiale problemen. Om inzicht te krijgen in de snel veranderende wereld, met vraagstukken zoals klimaatverandering en voedselveiligheid, moet aardrijkskundeonderwijs ook vooruit kijken. Welke toekomst kunnen we met de kennis van nu verwachten? En welke alternatieve ‘toekomsten’ zijn er denkbaar, als niet alleen kennis maar ook voorstellingsvermogen gebruikt wordt? Welke toekomsten worden wenselijk geacht, door wie en waarom? En wat kunnen eerste stappen in de wenselijke richting zijn?

De studie toont aan hoe leerlingen in aardrijkskundelessen − onder specifieke voorwaarden, in een weloverwogen aanpak − in staat zijn geweest om na te denken over verschillende toekomsten.

Comments are closed.