De strijd om de Noordpool

De ijskap op de Noordpool lijkt verder af te nemen en de aangrenzende landen staan in de rij om hun deel van het gebied op te eisen. Ik schreef al eerder  [o.a. Geobronnen 2021 >>>> ] over de ijskap van de Noordpool. Als die verder … Lees verder

Geowerkvormen studiemiddag

Op 24 maart is er weer een Betapartners studiemiddag. Ditmaal over Fysisch Geografische werkvormen. Op de UvA , Roeterseiland Campus. Je maakt kennis met een aantal eenvoudig uit te voeren en activerende werkvormen waarmee je (soms complexe) Fysisch Geografische verschijnselen en processen mee kunt verduidelijken … Lees verder

Lezen over de Vesuvius 1944

De laatste grote uitbarsting van de Vesuvius na die van 79 AC [waarbij Pompeï verdween] was in 1944.  De omstandigheden waren op zijn zachts gezegd opmerkelijk. De geallieerde legers waren voorjaar 44 bezig met hun opmars door Italië om het land vrij te maken van … Lees verder

Migratie in beeld

Bijna dagelijks proberen op verschillende plekken in de wereld hun land of continent te ontvluchten naar een westers land met betere toekomst mogelijkheden. In dit dossier verschillende nieuwsfragmenten die deze Noord-Zuid migratie goed laten zien. The Tortilla Curtain: Massaal proberen jonge Mexicanen de zwaarbewaakte Mexicaans … Lees verder

Groenland, stand van zaken

Groenland is voor 85% bedekt met IJs maar dat smelt de laatste 40 jaar snel af, te snel. En vooral het tempo waarmee die ijskap afsmelt baart veel wetenschappers grote zorgen. Het hele Noordpoolgebied warmt 3x zo snel op als andere delen op de wereld. … Lees verder

Nascholing bij de hoogleraar zand en klei

Op 15 december was er op de UvA [sciencepark] in Amsterdam een Betapartners docentenbijeenkomst onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Maarten Kleinhans over rivieren, meanders en delta’s  In een compact start college gaf Maarten Kleinhans een overzicht van rivieren, meanders, delta’s hier op aarde en … Lees verder

Lezen over Pompeï

De vulkaanuitbarsting van de Vesuvius waarbij de Romeinse stad Pompeï in één keer werd weggevaagd van de kaart en uit landschap spreekt nog altijd tot de verbeelding en is keer op keer inspiratiebron voor nieuwe inzichten en verhalen. Hoe komt dat ? Pompeii met de … Lees verder

Waar is deze MCDO

Over de hele wereld zijn de restaurants van McDonald’s, de Hamburgers en Frietjes zijn vrijwel overal het zelfde en de meeste gevels zijn in een standaard stijl.  Maar dat gaat niet overal op. Er zijn vestigingen die volstrekt afwijken omdat ze bijvoorbeeld in een beslaand … Lees verder

Een nieuwe serie geoanimaties

Opnieuw heb ik een kleine UVA Grassroots financiering gekregen voor de implementatie van ICT in ons onderwijs. In het schooljaar 2022/2023 kan ik dus opnieuw aan de gang met de ontwikkeling van Interactieve Geoanimaties, maar ook Interactieve kaarten en Interactieve Factsheets. Vorig jaar konden we … Lees verder