Thinking Through Geography III : Leren Denken met Aardrijkskunde

In 1998 publiceerde de Engelse didacticus David Leat een boek met activerende werkvormen onder de naam Thinking Through Geography. Dat boek kwam voort uit een samenwerkingsproject met docenten waarbij activerende werkvormen, vakspecifieke vaardigheden en Geografisch denken centraal stond. Het succes was enorm. De werkvormen zaten … Lees verder

Thinking Through Geography II : Beter Denken door Aardrijkskunde

In 1998 publiceerde de Engelse didacticus David Leat een boek met activerende werkvormen onder de naam Thinking Through Geography. Dat boek kwam voort uit een samenwerkingsproject met docenten uit de regio Newcastle waarbij activerende werkvormen, vakspecifieke vaardigheden en Geografisch denken centraal stond. Het succes was … Lees verder

Van Wintoets naar Quayn

Al vanaf de versie 1.0 ergens begin jaren 90 ben ik gebruiker en ook fan van het programma Wintoets. Een ideaal programma voor digitaal toetsen. Alhoewel de software in te zetten is voor alle vakken is het zeker voor Aardrijkskunde enorm geschikt door de mogelijkheden van … Lees verder

Envisioning Futures in School Geography

Iris Pauw verdedigde op 9 december haar proefschrift Envisioning Futures in School Geography. Het proefschrift gaat over toekomstgericht Aardrijkskunde onderwijs en de jonge promovenda wil met haar studie bijdragen aan de vraag hoe verbeelding en evaluatie van toekomsten door leerlingen in het aardrijkskundeonderwijs verbeterd kan … Lees verder

Mysteries to support geographical relational thinking

Op 1 december promoveerde Jan Kardijk aan de VU. Onderwerp : Mysteries to support geographical relational thinking in secondary education. Het is dus een Aardrijkskunde gericht vakdidactisch proefschrift.  Het proefschrift heeft als Nederlandse titel Beter in oorzaak-gevolg bij aardrijkskundeles door werkvorm “mysterie”. Promotoren waren: prof.dr. … Lees verder

Geocapabilities

Regelmatig is er nieuws en zijn er updates rondom het Geocapabilities project, Zo was er in juni een online Geocapabilities bijeenkomst voor Nederlandse scholen en belangstellenden en vorige week kwam er een nieuwe Teacher Toolkit uit. Maar wat is of zijn die Geocapabilities ? Geocapabilities … Lees verder