Mysteries to support geographical relational thinking

Op 1 december promoveerde Jan Kardijk aan de VU. Onderwerp : Mysteries to support geographical relational thinking in secondary education.

Het is dus een Aardrijkskunde gericht vakdidactisch proefschrift.  Het proefschrift heeft als Nederlandse titel Beter in oorzaak-gevolg bij aardrijkskundeles door werkvorm “mysterie”. Promotoren waren: prof.dr. W.F. Admiraal en prof.dr. M. Meeter en de co-promotor was prof.dr. J.A. van der Schee. En bij die laatste naam hebben we de link naar het onderwerp van het proefschrift. Met het mysterie wordt namelijk verwezen naar de gelijknamige werkvorm uit het programma Leren denken met Aardrijkskunde dat in oorsprong gebaseerd is op het Engelse didactische programma Thinking Through Geography van David Leat. Joop van der Schee publiceerde samen met Leon Vankan tussen 2002 en 2007 twee Nederlandse edities van deze methode onder de naam Leren Denken met Aardrijkskunde. Het Mysterie is vaak gebruikt en uitgewerkt, zoals het voorbeeld Mysterie over China op de website Leren Denken met Aardrijkskunde [ Mysterie China >>]

Wat is een mysterie?
Uit de Nederlandse samenvatting van het proefschrift:  Om een ingewikkeld probleem of een ingewikkelde gebeurtenis te kunnen verklaren, krijgen leerlingen op 16 tot 30 losse strookjes met informatie, zonder oorzaak-gevolgrelaties. In het groepswerk lezen leerlingen de strookjes, categoriseren ze, verschuiven ze, leggen lineaire of meer webvormige verbanden en formuleren vervolgens hun uitleg van het mysterie. In de klassikale nabespreking presenteren sommige groepen hun uitleg van het mysterie en hun strategie om tot deze verklaring te komen. De werkvorm mysterie kan worden gebruikt om het leren relateren bij leerlingen te bevorderen, maar ook als een diagnostisch of formatief instrument om het niveau van het geografisch relationeel denken bij leerlingen te bepalen en hen hiermee verder te helpen.

Uit het p[roefschrift : Leerlingen aan het werk met een mysterie

Thinking Through Geography // Leren denken met Aardrijkskunde 2021
Ik schreef al eerder dit jaar op de Docentengeobronnen over Leren denken met Aardrijkskunde omdat de website sinds kort weer online is. De 2 boeken zijn niet meer verkrijgbaar maar de website met voorbeeldmateriaal en didactische ondersteuning is weer in de lucht [op de Docentengeobronnen >>>] Ook schreef ik dit jaar over één van de eerste Thinking Through opdrachten die was vertaald naar de Nederlandse situatie. De classificatie opdracht over de Kobe Aardbeving  uit 2001 bewerkte ik tot een opdracht over de Sendai aardbeving [op de Docentengeobronnen >>>]

In komende maanden meer op de Docentengeobronnen over Thinking Through Geography => Beter denken door Aardrijkskunde => Leren denken met Aardrijkskunde !


Naar de aankondiging op de VU website >>>>>

Het proefschrift in het Engels (pdf] op het VU portal >>>>

In het Nederlands: Artikel uit 2012 van Jan Kardijk over Mysteries in het LEMM boekje Aardrijkskunde onderzocht [vanaf blz 97] >>>

Comments are closed.