Lezen over Nieuw Amsterdam en de Tawl

Het was in 1609 dat de Engelse Henri Hudson in opdracht van de Nederlandse VOC voet aan wal zette op het huidige Manhatten. Tientallen jaren daarna had Nederland op deze plek de kolonie Nieuw Amsterdam. 

Dat was een bijzonder stukje Nederland. Hier woonden de eerste pioniers van Noord Amerika. [ontstaan van de kolonie >>] Hout, bont en andere handelswaar werd uitgewisseld met lokale Indianenstammen. Over de Hudson rivier kon men diep het binnenland in. En goederen werden verhandeld met Nederland of de koloniën in het Caribische gebied. Schepen voeren in een driehoek : Nederland, Carieb,  Nieuw Amsterdam.

De Gouverneur Generaal die de geschiedenisboeken is ingegaan was Peter Stuyvesant die in dienst was van West-Indische Compagnie en wiens naam nog steeds in het straatbeeld van het huidige New York voorkomt. en straatnamen verwezen naar Nederlandse steden zoals de Princegracht en Heeregracht. De kleine kolonie werd echter steeds meer omringd door Engels koloniaal gebied en ging vervolgens bijna 50 jaar later onder “lichte druk” over in Engelse handen (De overdracht : YouTube >>>)


Twee boeken over Nieuw Amsterdam die zeer de moeite waard zijn om te lezen

Nieuw Amsterdam
De oorsprong van New York

De Amerikaanse auteur Russel Shorto heeft op basis van archiefstukken, kaarten en andere beschikbare gegevens een prachtig boek geschreven over het ontstaan en het verdwijnen van de Nederlandse kolonie op Manhattan: Nieuw Amsterdam.

Shorto is journalist voor the New York Times magazine en was gedurende enige tijd directeur van het John Adams Institute


De Tawl
Hoe de Nederlandse taal (bijna) Amerika veroverde

We kennen Philip Droge van zijn boeken over Moresnet en en de Tambora uitbarsting

Ditmaal is hij op de fiets geklommen in de Verenigde staten om te achterhalen in het achterland van New York wat er nog terug te vinden is van die kolonie Nieuw Amsterdam en dan vooral wat er nog overgebleven is van de Nederlandse taal in dat gebied. Want vanaf die eerste landing op Manhattan door Hudson ontstonden er Hollandse gemeenschappen aan de Noort Rivier. Hechte gemeenschappen waar nog lang de Tawl werd gesproken.


Comments are closed.