Platentektoniek is onderdeel van de Watercyclus

In een model van de watercyclus zal je het niet zo snel tegenkomen, maar Platentektoniek is echt een wezenlijk onderdeel van de Watercyclus. Hoe zit dat ?

De afgelopen paar jaar is er veel geschreven over nieuwe inzichten betreffende de platentektoniek en hier en daar wordt de rol van water bij subductie aangetipt. (Artikel Mathijs Booden over Vulkanisme in Geografie.nl )

Maar dat aandeel in die waterkringloop blijkt toch vrij stevig en constant te zijn.

Water is everywhere : the really deep water cycle
Duncan Hawley heeft in een blogpost op de website van de GA Physical Geograpy Interest Group het proces beschreven. [GA PGSIG website >>>> ) In het kort komt het erop neer dat een oceaanbodem behoorlijk verzadigd is met water. Bij een subductie zone duikt dus een “natte”  oceaanplaat onder een continentale plaat en wordt het water door de steeds hoger wordende druk eruit geperst  en door de hoge temperatuur op die diepte is het gevolg dat delen van de mantel erboven gaan smelten. Er ontstaat magma pockets !

Volgens Hawley: Het ‘natte’ magma is erg plakkerig (meer als stroop dan water) en stijgt langzaam door de mantelwig (omdat het lichter is) eerder als de blobs in een lavalamp, waardoor uiteindelijk de lithosfeer van de bovenliggenisplaat wordt bereikt. Terwijl het opstijgt, stijgt de temperatuur van het magma en kan de opwaartse stroom van magma zich een weg banen door bovenliggende lithosferische gesteente.

Ook wijst Hawley op het maatschappelijk belang van kennis over deze kringloop . Het blijkt dat bij dit proces kritieke grondstoffen (goud, koper, tin) en zeldzame mineralen ontstaan zoals Antinomie, Tellerium en Rhenium. Grondstoffen en Mineralen die van belang zijn bij de huidige technologie ontwikkeling.


Artkel => Water is everywhere : the really deep water cycle >>>>>

Comments are closed.