Thinking Through Geography II : Beter Denken door Aardrijkskunde

In 1998 publiceerde de Engelse didacticus David Leat een boek met activerende werkvormen onder de naam Thinking Through Geography.

Dat boek kwam voort uit een samenwerkingsproject met docenten uit de regio Newcastle waarbij activerende werkvormen, vakspecifieke vaardigheden en Geografisch denken centraal stond. Het succes was enorm. De werkvormen zaten niet alleen didactisch goed in elkaar maar waren ook uitgebreid getest en zeer goed uitvoerbaar in de klas. Er verschenen in Engeland twee edities en ook in Nederland en Duitsland werden bewerkingen gedaan. Tevens werd de didactiek opgepakt bij Geschiedenis en Economie.  

Het boek was al snel een succes en zodoende verscheen al snel de opvolger More Thinking Geography. Ook in Nederland was er ruim aandacht voor de werkvormen en ging men aan de slag met bewerkingen van de Engelse editie

Vakdidacticus Fer Hooghuis uit Nijmegen schreef al in 2001 een artikel voor het blad Geografie over de Didactiek van David Leat. Dit was de eerste aanzet naar de Nederlandse bewerking van de werkvormen. Naar het artikel >>

Bij dat artikel waren ook een vijftal werkvormen uitgewerkt. Toen nog onder de naam “Beter Denken door Aardrijkskunde“. Deze werkvormen zijn in deze opzet uiteindelijk niet opgenomen in de eerste officiële Nederlandse bundel van Thinking Through Geography met de naam Leren denken door Aardrijkskunde. Maar laten wel mooi zien wat de opzet is van de werkvormen en hoe je ze kan gebruiken in de klas. Want ook hier wordt het belang aangegeven van activerende werkvormen als serieus onderdeel van de les. Maar ook gaat Fer Hooghuis in op de combinatie vakspecifieke vaardigheden en metacognitieve vaardigheden. En laat zien wat de waarde is van een goede voorbereiding en goede nabespreking, niet alleen inhoudelijke maar ook over het proces en samenwerken . En tenslotte gaat hij in op de rol van de docent die bij dit soort opdrachten even anders is dan een frontale les.  Vergeet niet dat dit vlak na de invoering is van de Tweede Fase en het Studiehuis. Vaardigheden, zelfwerkzaamheid en activerende werkvormen kwamen net om de hoek kijken. “De docent is geen informant, maar begeleider van het leerproces. De leerlingen zoeken samen een oplossing en leggen elkaar uit wat hun overwegingen zijn ” Aldus Fer Hooghuis

Naar de werkvormen >>


Van Kanto naar Sendai: Naar aanleiding van de Kanto aardbeving kaartjes “Classificatie” opdracht uit de vijf voorbeeldopdrachten van Fer Hooghuis maakte ik in begin 2021 een variant van de kaartjes opdracht toen werd teruggekeken op de Sendai aardbeving  [2011]. Over de Sendai ramp op de Docentengeobronnen >>


 

Comments are closed.