De strijd om de Noordpool

De ijskap op de Noordpool lijkt verder af te nemen [zie ook dit twitter bericht >>>] en de aangrenzende landen staan in de rij om hun deel van het gebied op te eisen. Niet alleen direct aangrenzende landen maar ook China wil aandeel. En daarbij zet de oorlog in Oekraïne zet de kwestie nog eens extra op scherp want Rusland moet het voorzitterschap overdragen aan Noorwegen [Reuters>]. 

Ik schreef al eerder  [o.a. Geobronnen 2021 >>>> ] over de ijskap van de Noordpool. Als die verder afsmelt komen er nieuwe vaarroutes beschikbaar en kunnen landen die er een deel van de Noordpool als economische zone hebben intensiever naar delfstoffen gaan zoeken.

Hoe snel is de ijskap verdwenen? Welke landen hebben er een economische zones of hebben een stuk geclaimd. Wat zijn de vaarroutes en waar liggen de delfstoffen onder het zee-ijs. Dat hebben we geprobeerd handzaam samen te vatten in een interactieve kaart.

De kaart is tot stand gekomen dankzij UvA Grassroots financiering project . Techniek en kaartwerk is van Anton van Tetering [studio Haverstraat] 


Interactieve kaart van het Noordpool gebied  >>>>>

Comments are closed.